Drukuj

ZEBRANIE OSIEDLOWE 25 PAŹDZIERNIKA 2012

GODZ. ROZPOCZĘCIA 18:15, GODZ. ZAKOŃCZENIA 19:45

Liczba mieszkańców uczestniczących w zebraniu: 40

Liczba zaproszonych gości: 3

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Osiedla - Bogumiła Kałużny, której towarzyszył Zarząd Osiedla w pełnym składzie osobowym. Przewodnicząca powitała przybyłych mieszkańców, radną Elżbietę Chowaniec oraz zaproszonych gości - przedstawicieli służb mundurowych - "osiedlowego" policjanta oraz przedstawicieli straży miejskiej. Przekazała podziękowania za udział w  ostatnich wyborach osiedlowych oraz za oddane głosy na obecnie funkcjonujący Zarząd. Poinformowała o planach Zarządu Osiedla. Przedstawiła w skrócie protokół z posiedzenia Zarządu. Następnie przekazała informację o tym, że wpłynęły już do Zarządu pierwsze wnioski. W dalszej części kolejni mieszkańcy zgłaszali swoje obserwacje i potrzeby, które spisane zostały w poniższej tabeli.

Lista wniosków złożonych przez mieszkańców na zebraniu osiedlowym

Mieszkańcy ul. Dożynkowej: sprawa projektu budowy drogi przez działki położone na południowym zboczu terenu przylegającego do ul. Dożynkowej.

Mieszkańcy ul. Tarnowskiej: sprawa projektu budowy drogi przez działki położone na północnych terenach przylegających do ul. Myśliwskiej (w okolicy ul. Tarnowskiej).

Mieszkańcy ul. Korczynowej: prośba o ustalenie granic pasa drogowego ul. Korczynowej.

Mieszkaniec ul. Tarnowskiej: prośba o wyjaśnienie w Sądeckich Wodociągach możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Mieszkanka ul. Cisowej: sprawa ulicy Cisowej - ulica została podniesiona i w wyniku tych działań po każdym deszczu woda stoi na działce - Mieszkanka dopytuje czy może liczyć na odprowadzenie tej wody z jej działki; dodatkowo zgłosiła, że czuje się poszkodowana, z powodu zniszczenia, w wyniku przeprowadzonych robót, jej wcześniejszego zjazdu na działkę - wyraziła zgodę na wykopanie rowu ale jej zdaniem nie zostały położone odpowiednie korytka; poprosiła również o wyjaśnienie sprawy związanej z oświetleniem na ul. Cisowej.

Mieszkanka ul. Myśliwskiej: zwróciła uwagę na problem czekającego nas odśnieżania i przywołała sytuacje z ubiegłego roku, kiedy dopytywała o to dlaczego nowopowstały odcinek ulicy Myśliwskiej (przy ulicy Tarnowskiej) nie był odśnieżany - usłyszała informację, że tego kawałka drogi nie ma na mapach - prosiła o zwrócenie uwagi na tą sprawę oraz zasugerowałą, że na wspomnianym odcinku drogi powinny pojawić się kosze na śmieci, co będzie wpływać edukacyjnie na dzieci przechodzące tamtędy do szkoły; podzieliła sie opinią, że kosze powinny znaleźć sie również koniecznie na przystankach autobusowych - a same przystanki powinny być lepiej przystosowane do oczekiwania na autobus - ochrona przed deszczem, wiatrem.

Mieszkanka ul. Tarnowskiej: przypomniała, że powołany do życia Komitet Społeczny Ochrony Środowiska nadal monituje do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta z prośbą o wyjaśnienie na jakim etapie znajduje się procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów; Mieszkanka zasugerowała, że Komitet liczy na wsparcie ze strony mieszkańców i zarządu.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pani Bogumiła Kałużny:

W związku z obecnością Mieszkańców ul. Tarnowskiej (os. Przetakówka) oraz ich zainteresowaniem sprawami osiedla Zabełcze przekazała informację o tym, że w myśl zapisów statutu osiedla Zabełcze - Mieszkańcy innego osiedla nie powinny zabierać głosu w trakcie zebrania; Pani Kałużny powiedziała, że statut musi zostać ponownie przeanalizowany i niektóre zapisy muszą zostać zmienione, choćby ze względu na chęć udziału w zebraniu młodzieży, która być może też chciałaby uczestniczyć w takich zebraniach - zapowiedziano, że jako pierwszy zapis muszą ulec zmianie sformułowania w § 5 pkt.1; Pani Kałużny zwróciła również uwagę na fakt, że obecni na zebraniu Mieszkańcy mieszkają na terenie osiedla Przetakówka, choć w naturalny sposób teren, na którym mają swoje domy przynależy do osiedla Zabełcze; Mieszkańcy powiedzieli, że też nie rozumieją dlaczego kiedyś ktoś dokonał oddzielenia ich domów od osiedla Zabełcze oraz przekazali informację, że ich sąsiedzi również nie rozumieją tego podziału;

Pani Kałużny zapytała czy zarząd osiedla Zabełcze ma wystąpić z wnioskiem o korektę obwodu wyborczego, który zmieniałby dla zainteresowanych siedzibę komisji wyborczej z ul. Flisaków na SP Nr 6; obecni na zebraniu Mieszkańcy os. Przetakówka wyrazili zgodę i powiedzieli, że sąsiedzi też są za takim rozwiązaniem; Pani Kałużny poinformowała, że taki wniosek zostanie skierowany do Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Mieszkanka ul. Tarnowskiej: poruszyła sprawę fetoru z oczyszczalni ścieków; poprosiła o interwencję w tej sprawie.

Mieszkanka ul. Cisowej: zasugerowała, że na spotkanie seniorów powinni być zaproszeni również emerytowani nauczyciele SP Nr 6, którzy długie lata udzielali się w Zabełczu.

Mieszkaniec ul. Tarnowskiej: poruszył problem spalania w piecach c.o. plasików i innych toksycznych, gumowych odpadów.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pani Bogumiła Kałużny: poprosiła Pana Pawła Borka o podjęcie działań w tym zakresie.

Mieszkaniec ul. Tarnowskiej: poprosił o zwrócenie uwagi w Magistracie na miejsce wieszania ogłoszeń/obwieszczeń - niektóre ważne informacje powieszone są na wysokości podłogi; dodatkowo poprosił, aby zająć się sprawą biegających "bezpańskich" psów.

Mieszkaniec ul. Łowieckiej: skierował prośbę o zamontowanie latarni na ul. Łowieckiej, stwierdził, że są słupy, które możnaby wykorzystać do tego celu.

Mieszkaniec ul. Sosnowej: zwrócił uwagę na fakt świecącej się niepotrzebnie lampy na końcu ul. Sosnowej, przy stadionie.

Pani Radna Elżbieta Chowaniec:

1. Sprawa dotycząca wykonania przyłącza kanalizacyjnego, była rozpatrywana w zeszłym roku - nie została doprowadzona do końca.

2. Sprawa domów na Górze Zabełeckiej - Pani E. Chowaniec zna sprawę - nie wie jak to się stało, że Radni zagłosowali w taki sposób, że te domy znalazły się administracyjnie w granicach osiedla Przetakówka.

3. Sprawa ul. Cisowej - Pani E. Chowaniec powiedziała, że remont drogi został wykonany systemem gospodarczym - bo gdyby trzeba było robić kosztorysy to nic by nie było zrobione, została wysypana "kora" i nie ma możliwości wykonania w ramach tych prac odpływu od domu - MZD był poinformowany, że w ramach tych prac wszyscy mieszkańcy mają być traktowani jednakowo i nikomu nie wolno wykonywać dodatkowych usług; Pani E. Chowaniec stwierdziła, że wody opadowe z rynien powinniśmy gromadzić i zbierać do ponownego wykorzystania np. podlewania.

4. Pani E. Chowaniec złożyła wniosek o to, aby dokończone zostały prace związane z ul. Sadowniczą.

5. Pani E. Chowaniec poinformowała, że zostaną postawione pojemniki na śmieci segregowane przy zjeździe do hurtowni SAMAR (ul. Tarnowska, obok szkoły).

6. Pani E. Chowaniec poruszyła też temat podatku śmieciowego, który ma obowiązywać od 2013 roku; poinformowała, że radni będą debatować nad tym problemem na najbliższej sesji - wg ustawy, każdy będzie płacił za śmieci.

7. Sprawa dotycząca przystanków - Pani E. Chowaniec poinformowała, że już od dawna złożone jest pismo w wydziale w sprawie umieszczenia koszy na przystankach.

Mieszkaniec ul. Cisowej: zgłosił swoje wątpliwości co do dotychczasowych działań np.. związanych z nieuzgodnionym z mieszkańcami ul. Cisowej montowaniem słupów oświetleniowych w sytuacji, gdy nie został wyznaczony na tej ulicy pas drogowy i nie wiadomo, gdzie te słupy powinny stać.

Mieszkaniec ul. Brzozowej: poprosił o umieszczenie przepustu - dotychczas był tam dojazd, woda wybrała ziemię, przepust trzeba było usunąć.

Pani Radna Elżbieta Chowaniec: sprawa dot. przepustu - wg Pani E. Chowaniec MZD nie będzie miał nic przeciwko umieszczeniu przepustu.

Pan Grzegorz Pawlik - Policjant osiedlowy: poinformował o możliwości kontaktu z nim, dane kontaktowe umieszczone mają być na osiedlowych tablicach ogłoszeń oraz wg deklaracji Pani Kałużnej - na stronie internetowej.

Pan Paweł Borek - Straż Miejska: poinformował o możliwości kontaktu z nim, dane kontaktowe umieszczone mają być na osiedlowych tablicach ogłoszeń oraz wg deklaracji Pani Kałużnej - na stronie internetowej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Pani Bogumiła Kałużny: poprosiła obecnych na zebraniu funkcjonariuszy o pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.

Mieszkanka ul. Myśliwskiej: zasugerowała, że musimy wspólnie zintensyfikować edukację dzieci i młodzieży w związku ze śmieciami oraz ich wyrzucaniem do kosza.

Mieszkaniec ul. Gajowej: zaproponował prowadzenie działań wychowawczych dot. edukacji ekologicznej w szkole.

Na tym protokół zakończono.