Drukuj

Zebranie osiedlowe 8 marca 2013 r., godz. 18:15

Liczba mieszkańców uczestniczących w zebraniu: 30

Liczba zaproszonych gości: 2

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Osiedla - Bogumiła Kałużny, której towarzyszył Zarząd Osiedla w składzie: Urszula Chowaniec, Renata Marzec, Renata Ramza, Małgorzata Belska oraz Marian Obrzud. Przewodnicząca powitała przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości - przedstawicieli służb mundurowych - "osiedlowego" policjanta oraz "osiedlowego" przedstawiciela Straży Miejskiej. Marian Obrzud, z okazji Dnia Kobiet, złożył życzenia przybyłym paniom oraz prosił o przekazanie serdeczności sąsiadkom i znajomym z osiedla. Poczęstował wszystkie obecne panie czekoladami. Przewodnicząca Zarządu przekazała informację o gratulacjach, które odebrał nowowybrany zarząd od Pani Marty Mordarskiej oraz Posła Mularczyka.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych działań zarządu osiedla:

1. Sprawa z zakresu planowania przestrzennego przekazana przez mieszkańców ul. Dożynkowej: zgodnie ze złożonym wnioskiem o przeprowadzenie wizji - odbyła się 26 listopada. W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy ul. Dożynkowej. Na wniosek mieszkańców zarząd złożył prośbę o anulowanie zapisu dotyczącego drogi - w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego - pismo skierowano do Wydziału Planowania Przestrzennego oraz do Pana Prezydenta. 4 marca odbyło się w tej sprawie również spotkanie u Prezydenta Miasta. Pan Prezydent zapewnił Panie reprezentujące mieszkańców z ul. Dożynkowej, o pełnym poparciu tej inicjatywy.

2. Zrealizowano prośbę o umieszczenie w planie odśnieżania nowego odcinka ul. Myśliwskiej.

3. Zrealizowano prośbę o umieszczenie koszy na śmieci przy ul. Myśliwskiej oraz wniosek Pani Dyrektor szkoły o ustawienie dodatkowego kosza przy chodniku pomiędzy wejściem do szkoły a przystankiem autobusowym przy ul. Tarnowskiej.

4. Usunięto słupy pod oświetlenie z ul. Cisowej - zgodnie z wnioskiem mieszkańca.

5. Zarząd osiedla zwrócił się do Pana Prezydenta o zaakceptowanie proponowanych zmian w zasięgu obwodów głosowania - sprawa załatwiona pozytywnie, obwód głosowania z komisją w SP Nr 6 został poszerzony o siedem domów na górze Zabełeckiej.

6. Sprawdzono oświetlenie na ul. Łowieckiej - jest w wystarczającej ilości.

7. Zarząd przystąpił do próby uregulowania problemu związanego z przyłączem do kanalizacji przy ul. Tarnowskiej. Problem nie zostal rozwiązany.

8. Sprawa świecącej lampy przy ul. Sosnowej - lampa musi tam świecić; poruszona została przez zarząd również sprawa nadzoru nad boiskiem - utrzymanie porządku - odbyła się rozmowa z prezesem klubu KS Zabełcze.

9. Ustawione zostały zgodnie z obietnią pojemniki na śmieci segregowane przy firmie SAMAR - obok szkoły.

10. Z promessy powodziowej wylany został asfalt na ul. Sadowniczej, gdzie pojawił się problem słupa stojącego w drodze - zwrócono się z prośbą o zabezpieczenie tego słupa, prośba utknęła jednak w szufladzie - poproszono Policjanta osiedlowego o wsparcie prośby zarządu osiedla.

11. Odbyło się spotkanie z zabełeckimi przedsiębiorcami, które miało postać biznes-lunchu; w spotkaniu wzięło udział 17 przedstwicieli firm, zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Jerzy Gwiżdż oraz Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości Pani Magdalena Januszek-Gródek.

12. W tym samym dniu co biznes-lunch odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego - Zabełcze w jesiennym obiektywie; nagrody zostały doręczone osobiście oraz wysłane pocztą.

13. Zarząd osiedla włączyl się w akcję parafialnego Caritas - zbiorka żywności przed Świętami Bożego Narodzenia, rozwieziono zebrane dary do 36 domów.

14. Na spotkaniu z bisnesmenami zaproponowano zorganizowanie pokazu sztucznych ogni na zakończenie roku - każdy z przedsiębiorców przyniósł po pudle fajerwerków, dzięki czemu 31 grudnia 2012 roku można było wspólnie podziwiać zabełecki pokaz sztucznych ogni.

15. Ogłoszono kolejny konkurs - Zabełcze w zimowym obiektywie.

16. Zorganizowano spotkanie z seniorami; w organizację tego spotkania włączyli się Pani Dyrektor z SP Nr 6, nauczyciele naszej szkoły, dzieci, które przedstawiły jasełka. Dzieci otrzymały od zarządu osiedla drobny upominek - aniołka, czekoladę i soczek. Bardzo pomogła grupa młodzieży, która zadeklarowała pomoc kelnerską. Czas umilali również nauczyciele - seniorzy z Korzennej ze stowarzyszenia "Belfer".

17. Zarząd osiedla wziął udział w 5 rocznicy istnienia stowarzyszenia "Belfer", któremu wręczył pamiątkowy grawerton.

18. Zarząd osiedla, w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz świetlicą środowiskową przeprowadził sprawnie akcje Bezpieczne Ferie - chłopcy z naszego osiedla zajęli II miejsce w Miedzyosiedlowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej. Zarząd osiedla wsparł turniej dostarczając dla każdego zawodnika turnieju drożdżówki. na zakończenie ferii odbył się na terenie boisk szkolnych piknik dla dzieci i dorosłych: kielbaska z grila, gorąca herbatka z wojskowego kotła,   strzelanie z łuku, malowanie śniegu oraz losowanie nagród - niespodzianek.

19. Zarząd osiedla podjął inicjatywę, stworzenia na stronie internetowej osiedla, zakładki - PRZYJACIEL OSIEDLA; wszyscy, którzy w najmniejszym stopniu pomagają w pracach i inicjatywach zarządu - wpisywani są na tą listę.

20. Na wniosek mieszkańców - skierowano pismo do MPK, z prośbą o przeanalizowanie rozkładu jazdy autobusów, jako załącznik do tego pisma podpięto propozycje mieszkańców umieszczane na stronie internetowej.

21. Podjęto również interwencję dotyczącą zgłoszeń związanych z uszkodzeniami w nawierzchni zabełeckich dróg - zarząd dróg poinformował, że nawierzchnia zostanie uzupełniona możliwie najszybciej, jednakże poprosił o cierpoliwość, ponieważ chcieliby położyć asfalt w dniu, kiedy będzie w miarę dobra pogoda i dodatnia temperatura.

22. W związku ze zbliżającym się odejściem księdza proboszcza na emeryturę (sierpień 2013r.) - zarząd osiedla złożył wniosek do Pana Prezydenta o przyznanie naszemu księdzu odznaczenia . Pan Prezydent wyraził zgodę oraz przyjął uzasadnienie wniosku zarządu.

23. Udzielono informacji o przyznanym budżecie z UM dla Zarządu osiedla na organizacje akcji i imprez 2650,00 PLN oraz poinformowano o wsparciu, jakiego udzieliły osiedlu trzy duze sądeckie firmy/przedsiębiorstwa.

24. Przypomniano o zmianach, które dotyczyć będą odbioru śmieci od 1 lipca 2013 r. Należy pamiętać o konieczności rozwiązania umów z dotychczas obsługującymi nas firmami. Przewodnicząca zarządu poinformowała, że dołoży wszelkich starań, aby po Świętach Wielkanocnych zorganizować spotkanie, na którym będą szczegółowo przekazywane informacje dotyczące segregacji śmieci.

Na tym punkcie Przewodnicząca Zarządu Bogumiła Kałużny skończyła sprawozdanie i udzieliła głosu mieszkańcom.

Lista wniosków/spostrzeżeń oraz innych wypowiedzi, złożonych przez mieszkańców i zaproszonych gości na zebraniu osiedlowym.

1. Pani Radna Elżbieta Chowaniec: ustosunkowała się do niektórych zadań zrealizowanych przez Zarząd osiedla, powiedziała, że pomimo wprowadzaniej w życie od 1 lipca 2013 r. ustawy śmieciowej - nadal pozostaną duże zbiorcze kosze na śmieci segregowane, poinformowała o zaplanowanym remoncie dróg na terenie Miasta (poza osiedlem Zabełcze).

2. Mieszkanka ul. Dożynkowej: stwierdziła, że plan, którym zajęli się już planiści jest kuriozalny, nikt nie wziął pod uwagę tego ile stworzenie takiego planu kosztowało, jaki byłby koszt wybudowania tej zaplanowanej drogi, nikt nie wykonał badań geologicznych, podważyła celowość zaprojektowanej drogi. Stanowczo potwierdziła , że działki zasilane są istniejącą drogą - ul. Dożynkową. Podniosła zarzut złożony przez radną, że na wniosku o uniważnienie planu podpisywały się dzieci mieszkańców ul. Dożynkowej - zauważyła, że te dzieci - osoby dorosłe - sa żywo zainteresowane dalszym losem działek należących do ich rodzin. Zarzuciła, że w ciągu ostatnich klikunastu lat nie wykonano - poza nowym odcinkiem ul. Myśliwskiej, żadnej inwestycji z korzyścią dla Zabełcza. Nie ma ulic ani chodników z prawdziwego zdarzenia. W Zabełczu sa różne miejskie inwestycje, z których korzysta całe miasto a najbardziej cierpią, w wyniku ich działania, mieszkańcy osiedla. Nic nie robi Miasto dla Zabełcza. Zadała też pytanie, dlaczego Miasto nie zrobi alternatywnej drogi na ul. Dozynkowej - po swoim terenie?

3. Mieszkaniec ul. Tarnowskiej: prośba o wykonanie chodnika na odcinku prawoskrętu z ul. Tarnowskiej w ul. Myśliwską - przejścia dla pieszych na wysokości salonu samochodowego Toyoty. Twierdzi, że nieporozumieniem jest wykonywanie kolejnej inwestycji MOSiR - boisk sportowych przy wale przeciwpowodziowym w kierunku ul. Wiklinowej.

4. Mieszkanka ul. Tarnowskiej: również bardzo prosi o chodnik, o którym mówił poprzednik, przedstawiła swoje zaniepokojenie tym, że rzeczywiście wszystkie uciążliwości są w Zabełczu; martwi się o wysokość opłat za wodę oraz śmieci; poinformowała, że jest bardzo zadowolona z szybkości reakcji straży miejskiej w chwili, gdy zgłasza się im prośbę o interwencję - działają niemalże natychmiast.

5. Mieszkaniec ul. Dożynkowej: uważa, że opłatą za śmieci powinni zostać surowo obciążeni produkujący wszelkiego rodzaju opakowania, nikt przecież z własnej woli nie produkuje śmieci.

6. Mieszkanka ul. Leszczynowej: poprosiła o interwencję w sprawie obsuwającej się góry na domy przy ul. Leszczynowej.

7. Policjant osiedlowy: poinformował o tym, że od początku roku nie było poważnych przestępstw na terenie osiedla, jedynie miały miejsce przestępstwa pospolite.

8. Strażnik Miejski osiedlowy: poinformował, że od początku roku Straż Miejska interweniowała 38 razy z czego 25 kontroli dotyczyło spalania śmieci w kotłach centralnego ogrzewania, pozostałe dotyczyły sprawdzenia numeru porządkowego na posesji, posiadania koszy na śmieci, bezpańskich psów oraz nieprawidłowego pozbywania się nieczystości płynnych. Przeprowadzono też prelekcję w szkole pt. " Kochasz dzieci - nie pal śmieci".

9. Zasygnalizowano konieczność oczyszczenia rowów przydrożnych.

Podziękowano przybyłym mieszkańcom za udział w zebraniu. Na tym protokół zakończono. Zakończenie zebrania: godz. 20:30.