Drukuj

Zarząd Osiedla Zabełcze zaprasza wszystkich chętnych  do wzięcia udziału w konkursie "ZABEŁCZE - w wiosennym obiektywie".Read More

Celem konkursu jest dostrzeżenie Waszym okiem najpiękniejszych zakątków Osiedla Zabełcze.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy spacerując po terenie Osiedla Zabełcze wykonają zdjęcie a następnie prześlą je na wskazany adres z podaniem danych przewidzianych regulaminem. W konkursie mogą brać udział również osoby niezamieszkałe w Zabełczu oraz niezamieszkałe w Nowym Saczu.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie (prawidłowo nadesłane) zostaną wyróżnione umieszczeniem ich na stronie www.zabelcze.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.

Regulamin zakłada podział nadesłanych zdjęć wg grup wiekowych:
GRUPA I: dzieci do 6 lat
GRUPA II: dzieci 7 - 12 lat
GRUPA III: młodzież 13 - 15 lat
GRUPA IV: młodzież 16 - 18 lat
GRUPA V: dorośli

Spośród każdej grupy konkursowej wybrane zostaną 3 najlepsze prace, które nagrodzone zostaną dodatkowo dyplomem oraz nagrodą niespodzianką.

Oceny zdjęć konkursowych dokona powołana do tego celu specjalna komisja konkursowa.

Zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@zabelcze.pl w terminie do 10 czerwca 2013 r.

Regulamin zakłada, że jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie w ramach danej edycji konkursu.

Opis zdjęcia: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu kontaktowego, wiek, dodatkowy opis zdjęcia - gdzie zostało wykonane i którą część Zabełcza przedstawia.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW KONKURSU MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ o następującej treści: "WYRAŻAM ZGODĘ NA PUBLICZNE, NIEODPŁATNE UPOWSZECHNIANIE PRZESŁANEGO ZDJĘCIA NA STRONIE WWW.ZABELCZE.PL, NA OPUBLIKOWANIE PRZY ZDJĘCIU IMIENIA I NAZWISKA AUTORA, ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTORA W CELACH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU, ORAZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PRZESŁANEGO ZDJĘCIA DO CELÓW PROMOCYJNYCH DZIELNICY ORAZ WYKORZYSTANIE ZDJĘCIA NA WYSTAWACH I WERNISAŻACH".

Powyższą zgodę należy przesłać mailem wraz ze zdjęciem konkursowym.W imieniu osoby niepełnoletniej zgodę powinien podpisać rodzic bądź opiekun prawny.


Zdjęcia, które nie będą miały dołączonej w/w pisemnej zgody autora, nie będą mogły brać udziału w konkursie.

Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami  opublikowane zostaną na stronie www.zabelcze.pl do dnia 23 CZERWCA 2013 r.

ORGANIZATOR KONKURSU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE WYKORZYSTANIE, KOPIOWANIE BĄDŹ ROZPOWSZECHNIANIE OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE WWW.ZABELCZE.PL ZDJĘĆ.