Login

Zarząd Osiedla Zabełcze zaprasza wszystkich chętnych  do wzięcia udziału w konkursie "ZABEŁCZE - w jesiennym obiektywie".Read More

Celem konkursu jest dostrzeżenie Waszym okiem najpiękniejszych zakątków Osiedla Zabełcze.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy spacerując po terenie Osiedla Zabełcze wykonają zdjęcie a następnie prześlą je na wskazany adres z podaniem danych przewidzianych regulaminem.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie (prawidłowo nadesłane) zostaną wyróżnione umieszczeniem ich na stronie www.zabelcze.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.

Regulamin zakłada podział nadesłanych zdjęć wg grup wiekowych:
GRUPA I: dzieci do 6 lat
GRUPA II: dzieci 7 - 12 lat
GRUPA III: młodzież 13 - 15 lat
GRUPA IV: młodzież 16 - 18 lat
GRUPA V: dorośli

Spośród każdej grupy konkursowej wybrane zostaną 3 najlepsze prace, które nagrodzone zostaną dodatkowo dyplomem oraz nagrodą niespodzianką.

Oceny zdjęć konkursowych dokona powołana do tego celu specjalna komisja konkursowa.

Zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres: konkurs@zabelcze.pl w terminie do 30 listopada 2012 r.

Regulamin zakłada, że jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie w ramach danej edycji konkursu.

Opis zdjęcia: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu kontaktowego, wiek, dodatkowy opis zdjęcia - gdzie zostało wykonane i którą część Zabełcza przedstawia.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW KONKURSU MUSI WYRAZIĆ PISEMNĄ ZGODĘ NA PUBLICZNE, NIEODPŁATNE UPOWSZECHNIANIE PRZESŁANEGO ZDJĘCIA NA STRONIE WWW.ZABELCZE.PL, NA OPUBLIKOWANIE PRZY ZDJĘCIU IMIENIA I NAZWISKA AUTORA ORAZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTORA W CELACH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU.

Powyższą zgodę należy przesłać mailem wraz ze zdjęciem konkursowym.
Dodatkowo zgodę należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Zarządu Osiedla Zabełcze lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2012 r.. W imieniu osób niepełnoletnich zgodę powinien podpisać rodzic bądź opiekun prawny.

Zdjęcia, które nie będą miały dołączonej w/w pisemnej zgody autora, nie będą mogły brać udziału w konkursie.

Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami  opublikowane zostaną na stronie www.zabelcze.pl do dnia 7 grudnia 2012.

ORGANIZATOR KONKURSU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE WYKORZYSTANIE, KOPIOWANIE BĄDŹ ROZPOWSZECHNIANIE OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE WWW.ZABELCZE.PL ZDJĘĆ.

 

Początek strony
Osiedle Zabełcze