Login

Osiedle Zabełcze

Krótka Historia Zabełcza

Nazwa Zabełcze (Sabełcze) tłumaczona jest od słów "Miejsce za bełkiem", czyli od wirów na Dunajcu powodujących bełkot wody.

Na terenie Zabełcza na wzgórzu nad drogą odkryto w 1953 r. trzy monety rzymskie z okresu cesarstwa: Sestercjus z wizerunkiem Marcjanny, siostry cesarza Trajana (98-117 r.), moneta srebrna Postumusa Uzurpatora - III w.n.e., Tessere z delfinem - III w.n.e. Te odkrycia archeologiczne świadczą o przebiegu szlaku bursztynowego dolina Dunajca.

Pierwsza wzmianka historyczna o Zabełczu pochodzi z 1292 r. Bolesław Wstydliwy nadał Zabełcze wojewodzie Sandomierskiemu Ottonowi z rodu Starych Koni.

Od 1381 r. pojawia się w źródłach dość często Mikołaj z Zabełcza, komornik biecki. W 1389 r. występuje w źródłach jako właściciel wsi Spytko. W 1437 r. wioska jest własnością Jana z Wielopola.

W roku 1468 występuje Jan Wielopolski z Zabełcza. W rękach Wielopolskich wieś pozostała do końca XV wieku.

Zabełcze wymienia Jan Długosz pisząc, że wtedy należało do parafii Nowego Sącza.

Wieś pozostawała przez wieki własnością rycerskiego rodu Wielogłowskich herbu Starykoń. Na przełomie XVI/XVII w. znajdowała się w ręku Jana Dobka-Łowczowskiego, posła króla Zygmunta III Wazy do Turcji, Szwecji i Moskwy. Brał on udział w bitwie pod Chocimiem. Jego nagrobek znajduje się w ewangelickim zborze przy ul. Pijarskiej w Nowym Sączu.

Eugeniusz Romer, twórca kartografii polskiej w swych "Pamiętnikach" pisze, że w dworku usytuowanym pośród dębowego starodrzewia mieszkał jego dziad stryjeczny Aleksander Romer, który był historykiem i założył w Zabełczu bibliotekę liczącą ok. 20.000 tomów. Natomiast jego bratanek dr Gustaw Romer był jakiś czas docentem uniwersytetu Monachijskiego, a potem profesorem prawa na UJ. W latach 1884-1889 Gustaw Romer był prezesem Rady Powiatowej w Nowym Sączu i posłem na sejm krajowy. Wspomina również Eugeniusz Romer, że będąc uczniem sądeckiego gimnazjum odwiedzał go kilka razy w Zabełczu, jako swego wuja z ojcem i bratem.

źródło: Parafia Matki Bożej Częstochowskiej Nowy Sącz-Zabełcze - informator, Nowy Sącz, 2011

Video

Nasze Zuchy na Festiwalu Młodych!

Początek strony
Osiedle Zabełcze