Login

Na wprowadzonych przez rząd zmianach w systemie gospodarowania odpadami stracą mieszkańcy dwóch sądeckich osiedli Przetakówka i Zabełcze, którzy do tej pory mogli liczyć na preferencyjne stawki za wywóz śmieci.

Zgodnie z ustawą do zadań prezydenta miasta należy opracowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami. Ma on przede wszystkim ustalić harmonogram działań i opracować wytyczne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców jest też określenie wysokości obowiązkowej opłaty śmieciowej oraz metody, która będzie podstawą do jej obliczenia.

Tymczasem Nowy Sącz nie dostosował jeszcze swoich miejscowych przepisów do obowiązującej od początku roku ustawy śmieciowej. Firmy, które mają przystąpić do przetargu na gospodarowanie odpadami, nadal nie znają dokładnych wytycznych, a mieszkańcy nie wiedzą ile zapłacą za śmieci. Dopiero wczoraj (5 września) rozpoczęła się debata w Radzie Miasta na ten temat.

Urzędnicy zapewniają, że projekty uchwał (z naszych ustaleń wynika, że potrzeba aż sześciu różnych uchwał) wdrożeniowych będą gotowe na czas.
- Pracujemy nad tym. Uchwały są w przygotowaniu i mogę zapewić, że dotrzymamy wszystkich teminów, do których zobowiązuje nas ustawa - zapewnia Dorota Goławska, dyrektor wydziału Gospodarki Komunalnej UM Nowego Sącza.

Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent Nowego Sącza przedstawił  wczoraj dwie opcje opłat. Pierwszą, w zależności od zużytej wody w danym gospodarstwie domowym lub w zależności od ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym. Wstępne szacunki mówią o tym, że około od 30 do 40 proc. gospodarstw nie jest objętych wywozem odpadów. W nowym projekcie zakłada się obowiązkowe oddawanie odpadów oraz obowiązkowe objęcie opłatą, zakłada się również obowiązkową segregację, która powinna sprawić, że mieszkańcy będą płacic mniej. Niestety, nie wszyscy.

Problem dotyczy gospodarstw domowych z sądekich osiedli Przetakówka i Zabełcze, które są w tzw. strefie uciążliwości  składowiska odpadów komunalnych na osiedlach Przetakówka i Zabełcze. W ramach rekompensaty mieszkańcy żyjący w sąsiedztwie wysypiska mogli do tej pory oddawać śmieci za niższą opłatą. To efekt długich negocjacji i ustaleń z czasów (za prezydentury obecnego Andrzeja Czerwińskiego), gdy decydowano o takiej lokalizacji miejskiego wysypiska. Nowe prawo na takie rozwiązania nie pozwoli.

-O uldze i tak dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, bo nikt nas o niej nie powiadomił. Ze zniżek korzystali mieszkańcy odleglejszych wsi, a ci, których najbardziej dotykał ten problem m.in. mieszkańcy ul. Tarnowskiej korzystają z nich od niedawna. Moim zdaniem zrównanie wszystkich w opłatach, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy śmieciowej, nie będzie sprawiedliwym rozwiązaniem. Najchętniej nie chcielibyśmy ani zniżek, ani  składowiska odpadów, ale - skoro już jest - to choć w ten sposób mieszkańcy sąsiadujący z wysypiskiem śmieci powinni odczuwać próbę rekompensaty tej uciąziwości - mówi Barbara Chojnowska, mieszkanka Nowego Sącza.
 
photo 2d6d88b0b58fec3b152eDo połowy przyszłego roku gminy mają czas na dostosowanie się do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Od lipca przyszłego roku to one staną się "właścicielami" odpadów komunalnych i będą odpowiadać za ich wywóz, segregację i składowanie. Nowe rozwiązanie ma być też bardziej korzystne dla mieszkańców. Płacić mają wszyscy bez wyjątku, ale czy po równo?
Jak zapewniają w Ministerstwie Środowiska, opłaty za wywóz śmieci wzrosną tylko dla tych, którzy do tej pory nie ponosili żadnych kosztów z tym związanych. A co z tymi co płacili trochę mniej?
- Wystąpię do władz składowiska odpadów komunalnych, jako uciążliwego sąsiada, o inną formę rekompensaty. Myślę, że zarządy osiedli Przetakówka i Zabełcze podejmą w tej sprawie wspólne działania. Oczywiście priorytetem będzie wypracowanie takiego rozwiązania dla całego miasta, aby wszyscy mieszkańcy nie odczuli negatywnie w swych finansach wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego - mówi Grzegorz Fecko, radny miejski.
Czy taka rekompensata wchodzi w grę? Czy zarządzająca wysypiskiem komunalna spółka Nova ma w zanadrzu jakąś propozycję dla mieszkańców Przetakówki i Zabełcza?
Piotr Leszek Piotrowski, prezes spółki Nova, zapewnił nas, że wkrótce odpowie na te pytania.

***
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., gospodarowanie śmieciami na swoim terenie przejmują gminy. Dla mieszkańców najważniejsza różnica polega na tym, że nie będą musieli zawierać indywidualnie umów na wywóz śmieci. Zrobi to za nich gmina, która w zamian naliczy odpowiednią opłatę, tę zaś do kasy gminy będą wnosić od 1 lipca 2013 r. obowiązkowo wszyscy mieszkańcy.

BOS, ED
Fot: BOS

Żródło: http://www.sadeczanin.info/gospodarka,6/przetakowka-i-zabelcze-bez-taryfy-ulgowej-zaplaca-wiecej,38059

pobierz...

Początek strony
Osiedle Zabełcze