Drukuj
Odsłony: 2184

 

Nasza szkoła szóstka  co roku przykłada wiele uwagi i starań, by uczniowie byli bezpieczni podczas poruszania się po drogach. Nie inaczej było i w tym roku.

Szczególnie na początku roku szkolnego ważne jest, by przypomnieć uczniom zasady bezpieczeństwa oraz podjąć działania, by zapobiec ewentualnym zdarzeniom drogowym. W tym celu w Szkoła Podstawowa nr 6 po raz kolejny przystąpiła do akcji „Odblaskowa Szkoła”, w ramach, której wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki oraz elementy odblaskowe, jak również zorganizowano szereg akcji, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele. W akcję włączył się również Zarząd Osiedla Zabełcze z przewodniczącą Bogumiła Kałużny, która m. in. ufundowała część kamizelek odblaskowych dla uczniów.

Odblaskowa szkołą
Odblaskowa szkołą
Odblaskowa szkołą

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Strażników Miejskich, policjantka z KMP w Nowym Sącz wygłosiła prelekcję dla dwóch grup wiekowych. Uczniowie wszystkich klas bardzo chętnie podejmowali różnorodne działania.

Odblaskowa szkołą
Odblaskowa szkołą
Odblaskowa szkołą

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” odbył się 26 października 2016 roku Międzyszkolny Konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”.

Odblaskowa szkoła

To już 13 raz dzieci z sądeckich szkół z klas I-III prezentowały swoją wiedzę o ruchu drogowym. W konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych. Trzy osobowe drużyny wykazały się doskonałą wiedzą rozwiązując test, krzyżówkę, kolorując znaki drogowe, układając puzzle (znaki drogowe). Szacowne jury w skład, którego weszli Dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek, Dyrektor MORD Wiesław Kądziołka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Halina Stanek, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Odblaskowa szkołą
Odblaskowa szkołą
Odblaskowa szkołą

Komisja konkursowa miała trudne zadanie, dzieci były bardzo dobrze przygotowane (podziękowania dla opiekunów), różnice punktowe były minimalne,  w finale I miejsce zajęła SP 6, II SP 14, a III SP 11. Pozostałe szkoły SP 9, SP 17, SP 20 i SP 21 zajęły ex aequo  IV miejsce. Dyrektor Szkoły Halina Stanek ufundowała dla wszystkich pamiątkowe puchary, książki dla zwycięzców i dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu od Dyrektora MORD otrzymali drobne upominki i złote medale. Sponsorom dziękujemy.

Odblaskowa szkoła

Organizatorem konkursu była p. Urszula Chowaniec, która przygotowała zadania dla drużyn.

Ideą konkursu jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.                                                       

Słodki poczęstunek zapewniła zaprzyjaźniona Piekarnia-ciastkarnia Pana Józefa Niki z Nowego Sącza Zabełcza, bardzo dziękujemy.

Urszula Chowaniec (Fot. Urszula Chowaniec)