Drukuj
Odsłony: 1805

Zarząd Osiedla informuje o możliwości zapoznania się ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania Miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz 24” - w dniach od 14 marca do 19 kwietnia w wydziale architektury Miasta Nowego Sącza w pokoju nr 206 w godzinach urzędowania za wyjątkiem środy.

Dyskusja publiczna odbędzie się 6 kwietnia o godz. 16.oo w Sali Reprezentacyjnej Ratusza.

Uwagi do przyjętych zmian można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem danych personalnych i oznaczenia nieruchomości której ta uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2016r.